Dni mesta

Nahrávam Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Dni mesta

15 júna, 2023 / 10:00 17 júna, 2023 / 21:00

Najväčší mestský festival kultúry, umenia, komunít a banskobystrických hviezd, ktoré v našom meste pôsobia, aj tak môžeme nazvať Dni mesta, ktoré sa uskutočnia od 15. do 18. júna 2023. Netradičné miesta, spev, hudba, tanec, výtvarné umenie v uliciach a uličkách mesta, hlavný program a oddychová zóna zároveň bude tentoraz v záhrade UMB Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Okrem toho na všetkých návštevníkov čaká bohatý program v zriaďovaných aj nezávislých kultúrnych inštitúciách a centrách. Tento rok v rámci Dní mesta upriamime pozornosť na mecenáša Teofila Štadlera a  Štadlerovo nábrežie (priestor od Huštáku po malú vlakovú stanicu popri Hrone). Práve preto bude gro programu v záhrade UMB, nakoľko ústi priamo na Štadlerovo nábrežie. Nebudú chýbať tematické Potulky mestom, krátke improvizácie umelcov na zelenú (priechody pre chodcov), výstava historických fotografií zo zbierok Stredoslovenského múzea a Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného. Program doplnia aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v priestore Štadlerovho nábrežia. V priestore za Barbakanom na Námestí Š.Moysesa bude mať svoj priestor open – air výstava minerálov (takmer 20 vystavujúcich), ryžovanie zlata, ale aj tradičné remeslá pod hlavičkou UĽUVu. Stará tržnica ponúkne lokálne produkty a kuchyňu a dokonca bude v piatok patriť módnej show Viery Futákovej a tímu La Vie s názvom Slnovrat. Bohatý program bude opäť aj na Lazovnej ulici – v Poetike, v 365.labbe, v ŠVK a aj na Hornej ulici vo VD Laboratóriu súčasného umenia. Pred historickou radnicou sa predstavia so zaujímavým programom aj Denné centrá a Komunitné centrá budú mať svoje miesto v záhrade UMB. Veríme, že si Dni mesta Banskobystričania aj návštevníci mesta užijú naplno a nechajú sa vtiahnuť do víru kultúrneho mestského happeningu.

Nábrežie Hrona na úseku od Národnej ulice po Hušták, dodnes nesie meno podnikateľa, dozorcu banskobystrického evanjelického zboru a filantropa, Teofila Štadlera. V roku 2022 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. V roku 1903 venoval 17 tisíc zlatých na úpravu časti hronského nábrežia, ktorá zahŕňala vybudovanie oporného múru so zábradlím, chodníka s lavičkami, verejného osvetlenia a výsadbu stromoradia. Rýchly rozvoj automobilovej  dopravy v druhej polovici 20. storočia, prispel k radikálnemu zásahu do podoby Štadlerovho nábrežia. V súvislosti s rozšírením rýchlostnej cesty popri Hrone a s predĺžením Kuzmányho ulice až po Hušták, došlo k zbúraniu ôsmich z deviatich domov/budov, ktoré tvorili pôvodnú zástavbu. Jediný objekt, ktorý sa vyhol asanácii bola budova dievčenského gymnázia (neskôr základná škola a v súčasnosti Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, pôvodne Štadlerovo nábrežie č. 9).

PROGRAM

HISTORICKÁ RADNICA, NÁMESTIE SNP 1

12. 6. – 30. 6.  Akvarelová Bystrica

– výstava obrazov Jaroslava Páslera

ŠTVRTOK

ZÁHRADA UMB  –  ŠTADLEROVO NÁBREŽIE

14.00 – 18.00  Infopoint  / Chill zóna

– OOCR Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica

14.00 – 17.00  Poštové múzeum v meste  – Teofil Štadler

na príležitostnej pečiatke a výstava Architektúra

na malej ploche

14.30 – 18.00  OZ Za dôstojnú Radvaň – prezentácia

Centra Radvaň a aktivít v ňom

16.00  Andy Lou – koncert

17.00  Aňa a Raďo Čekanovci – koncert

18.00  Quake – tanečné formáty Divadla Štúdio tanca

NÁRODNÁ ULICA

16.30  Róbert Ragan ml. + Martin Uherek – jazzík pri fontáne

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA,

VILA D. SKUTECKÉHO, HORNÁ 55

16.00  Portrét Teofila Stadlera – prednáška a prehliadka

stálej expozície Dominika Skuteckého, príbeh a analýza

obrazu Teofila Stadlera od maliara D. Skuteckého

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA A LHM, LAZOVNÁ 9 

10.00 – 17.00  Teofil Štadler a jeho súčasníci :

spisovateľka Terézia Vansová a hudobný skladateľ 

Viliam Figuš Bystrý, posledný vstup 16.00 h,

expozícia LHM: Múzeum – domov múz

10.00 – 17.00  Teofil Štadler v historických dokumentoch

v  ŠVK – výstavný priestor pri informáciách, prízemie

10.00 – 17.00  Župný dom a jeho genius loci

– komentovaná prehliadka 60 min., posledný vstup 16.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. KOVÁČA, LAZOVNÁ 26

14.00  Slávny knihovník s autorom detských kníh

a hudobníkom Braňom Jobusom – akcia určená pre deti ZŠ

16.30  Spolu vám prečítame rozprávku s Lenkou

a Braňom Jobusovcami – hudobno-zážitkové podujatie

pre rodičov s deťmi, súčasťou ktorého sú tvorivé dielne pre deti

ROBOTNÍCKY DOM, ROBOTNÍCKA 3

18.00  Arte pro arte duo

– komorný koncert Petra Javorku a Andreja Gála

PIATOK

NÁMESTIE SNP / WAKE UP BANSKÁ BYSTRICA

9.00 – 12.30  Prezentácia denných centier

16.00  Otvorenie Dní mesta 2023

– Detské spevácke zbory Vodopádik a Vodopád zo ZUŠ

J. Cikkera, Konzervatórium J. L. Bellu, K Dance,

Company Tanyasan, RFS Romano Jilo

16.30  Potulky mestom – Po stopách Teofila Štadlera

18.00  Dávid Bílek  – koncert

19.00  Maringotka – koncert

ZÁHRADA UMB – ŠTADLEROVO NÁBREŽIE

14.00 – 18.00  Infopoint  / Chill zóna

– OOCR Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica

14.00 – 17.00  Bábkarský a hudobný ateliér

s Literárnym a hudobným múzeom – zahrajte sa s bábkami

a vyskúšajte si netradičné hudobné nástroje

14.00 – 18.00  Predstavujú sa: Europe Direct UMB a

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela 

14.00 – 18.00  Liga za duševné zdravie – komunita pre deti,

mládež a rodinu – výroba náramkov priateľstva

14.00 – 17.00  Všetko o hviezdach – Hvezdáreň v Banskej

Bystrici – nadrozmerná zemeguľa, ďalekohľady, tvorivé dielne

15.00 – 18.00  Komunitné centrá Fončorda a Sásová 

– shuffle dance, šermiari, Country ruže a ešte veľa iného

16.00  Trochu cirkusu, aby dobre bolo

– interaktívny workshop

17.00  Jóga s Džedže pre dospelých

17.00  P.B.M. – Kika, Klári, Roman Dovalovci – koncert

18.00  Kvet z Alokatu – koncert

19.00  Potulné dividlo J +T: Don Kychot – v spolupráci

so Stredoslovenským osvetovým strediskom

ZÁHRADA CNK, NÁMESTIE SNP 16

15.00 – 18.00  Komunitné centrá Fončorda a Sásová

– petanque a šachový turnaj

VÝKLAD, NÁRODNÁ ULICA 6

20.30  SKOK!  pred Výkladom – Tantsuiako

– tanečné karaoke na ulici

BARBAKAN

9.00 – 18.00  Open air výstava minerálov

– najväčšia výstava minerálov pod holým nebom

na Slovensku, ryžovanie zlata, tombola a iné

13.00 – 17.00  Remeslá a tvorivé dielne z ÚĽUVu

– paličkovaná čipka, drotárstvo, kachliarstvo

STARÁ TRŽNICA, NÁMESTIE Š. MOYZESA

19.00  Fashion show La Vie – Letný slnovrat

– veľkolepá módna show venovaná našim tradíciám a zvykom

z dielne Viery Futákovej, live premietanie show La Vie

pred prevádzkami a špeciality prevádzok Starej Tržnice

ŠTÁTNA VEDECKÁ  KNIŽNICA A LHM, LAZOVNÁ 9

10.00 – 17.00  Teofil Štadler a jeho súčasníci :

spisovateľka Terézia Vansová a hudobný skladateľ 

Viliam Figuš Bystrý, posledný vstup 16.00 h,

expozícia LHM: Múzeum – domov múz

10.00 – 17.00  Teofil Štadler v historických dokumentoch

v  ŠVK – výstavný priestor pri informáciách, prízemie 

10.00 – 17.00  Župný dom a jeho genius loci 

– komentovaná prehliadka 60 min., posledný vstup 16.00 h

365. LABB, LAZOVNÁ 5

9.00 – 18.00  BB Bazárik detského oblečenia

19.00  Ema Majerová zo súťaže Spievam po francúzsky

– koncert

KAVIAREŇ POETIKA, LAZOVNÁ 16

11.00 – 18.00  Trh v Poetike:

Hrnčiarstvo a keramika – ukážky zaniknutého

belujského hrnčiarstva s unikátnym dekorom

Koža a ručne šité kožené výrobky – tvorba mladého

remeselníka Petra Filipa

Ochutnávka Ríbezľového vína z vinárstva Berezun

Šperky Kristíny Sukupovej – LaLoky – stála predajná výstava

MÚZEUM SNP, KAPITULSKÁ 23

9.00 – 18.00 – rodiny s deťmi môžu využiť sprievodcu

Jakubka, ktorý im pomôže vyriešiť úlohy týkajúce sa

obdobia 2. svetovej vojny a SNP, bezplatný vstup

VD LABORATÓRIUM SÚČASNÉHO UMENIA,

HORNÁ 36 (prízemie)

14.00 – 19.00  Malý letný art MARKET

– lokálne umenie a dizajn

Autorská audio-vizuálna výstava:

Frederik SUJA „SPACE voll II“

POŠTOVÉ MÚZEUM, PARTIZÁNSKA CESTA  9

8.30 – 15.30  prehliadka expozície 

– bezplatný vstup

HVEZDÁREŇ BANSKÁ BYSTRICA

– VARTOVKA – URPÍN

17.00 – 23.00  Zázraky oblohy – prehliadka hvezdárne,

pozorovanie Slnka a nočnej oblohy

SOBOTA

ZÁHRADA UMB – ŠTADLEROVO NÁBREŽIE

10.00 – 18.00  Infopoint  / Chill zóna

– OOCR Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica

10.00  tanC – Výmyselníci – interaktívne výmyselnícke

predstavenie pre deti

10.00 – 15.00  Bábkarský a hudobný ateliér

s Literárnym a hudobným múzeom

– zahrajte sa s bábkami a vyskúšajte si netradičné

hudobné nástroje

11.00  Rojko a Jojko – veselé pesničky pre deti

11.00 – 15.00  Akrojoga s Džedže a Elenkou

– pre malých aj veľkých

15.00  Tri prasiatka – hraná rozprávka Kabaretu La Comedy

s veselými pesničkami

16.30  Vrana Marianna – koncert

17.00  Megabubliny – bubliny pre malých aj veľkých

18.00  Kvíz o Banskej Bystrici – precvičte si mozgové

závity a vyhrajte zaujímavé ceny

19.30  Schody – koncert bystrickej blues-rockovej kapely

NÁRODNÁ ULICA

16.00  Róbert  Ragan st. + Peter Kollárik – jazzík pri fontáne

BARBAKAN, NÁMESTIE Š. MOYZESA

9.00 – 18.00  Open air výstava minerálov

– najväčšia výstava minerálov pod holým nebom

na Slovensku, ryžovanie zlata, tombola a iné

10.00 – 16.00  Remeslá a tvorivé dielne z ÚĽUVu

– paličkovaná čipka, drotárstvo, kachliarstvo

STARÁ TRŽNICA, NÁMESTIE Š. MOYZESA

10.00 – 19.00  Dni mesta na Starej Tržnici

– špeciality lokálnych výrobcov

NÁMESTIE SNP

14.00  Potulky mestom – Po stopách Teofila Štadlera

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, MATEJOV DOM

15.00  Známy neznámy – beseda o tom, po kom a prečo

je pomenované Štadlerovo nábrežie, vstupné: 2 €

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM,

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ – RADVAŇ

11.00 a 15.00 – Kurz vtáčieho spevu – pripomeňte si spev

rôznych druhov vtákov a  naučte sa o nich veľa zaujímavostí 

KAVIAREŇ POETIKA, LAZOVNÁ 16

11.00 – 18.00  Trh v Poetike:

Hrnčiarstvo a keramika – ukážky už zaniknutého

belujského hrnčiarstva s unikátnym dekorom

Koža a ručne šité kožené výrobky – tvorba mladého

remeselníka Petra Filipa

Ochutnávka Ríbezľového vína z vinárstva Berezun

Šperky Kristíny Sukupovej – LaLoky

– stála predajná výstava

18.00  Škridle – multižánrový koncert mladých hudobníčok

MÚZEUM SNP, KAPITULSKÁ 23

9.00 – 18.00 – rodiny s deťmi môžu využiť sprievodcu

Jakubka, ktorý im pomôže vyriešiť úlohy týkajúce sa

obdobia 2. svetovej vojny a SNP, bezplatný vstup

VD LABORATÓRIUM SÚČASNÉHO UMENIA,

HORNÁ 36 (prízemie)

10.00 – 19.00  Malý letný art MARKET

– lokálne umenie a dizajn

10.00 a 16.00  Detská knižná tvorba očami

Terezy Oľ hovej a Evy Škandíkovej – autorské čítanie,

knižky, autogramy

Autorská audio-vizuálna výstava:

Frederik SUJA „SPACE voll II“

HVEZDÁREŇ BANSKÁ BYSTRICA

– VARTOVKA – URPÍN

10.00 – 17.00  Zázraky oblohy – prehliadka hvezdárne,

pozorovanie Slnka

NEDEĽA

STARÁ TRŽNICA, NÁMESTIE Š. MOYZESA

10.00 – 16.00  Dni mesta na Starej tržnici

– špeciality lokálnych výrobcov

15.00  Lara Abou Hamdan – koncert speváčky zo Sýrie

žijúcej v Banskej Bystrici

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, THURZOV DOM

11.00 a 15.00  Vo farbe malachitu

– objavovanie Zelenej miestnosti. Z čoho sa vyrábali

farby a komu patria erby namaľované na klenbe?

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM,

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ – RADVAŇ

11.00 a 15.00  Kurz vtáčieho spevu – pripomeňte si spev

viacerých druhov vtákov a naučte sa o nich veľa zaujímavostí

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

16.00  Kamil: príbeh šteňaťa – premiéra rozprávky,

dojímavý príbeh psíka z útulku, ktorý sa ocitne u starého

osamoteného pána, vstupné: 6 €