Stavba Robotníckeho domu sa začala v roku 1924 a denne na nej po práci pracovalo 30-40 robotníkov. Slávnostne otvorený a daný do užívania bol 4.10.1925.

V rokoch 1957 – 58 prešiel rekonštrukciou, počas ktorej boli do hlavnej sály umiestnené štyri veľkoplošné drevené intarzované obrazy z dielne umeleckého stolára B. Breznického, zobrazujúce udalosti z dejín mesta: Banícke povstanie v rokoch 1525 – 1526 a vypuknutie SNP v roku 1944.

V roku 1963 bol ako jediný z robotníckych domov vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Ďalšia nevyhnutná rekonštrukcia prebehla v roku 1971.

Postupom času prestal Robotnícky dom spĺňať kritériá pre zastarané prevádzkové podmienky a nevyhnutná bola ďalšia rekonštrukcia, ktorú Mesto Banská Bystrica realizovalo v roku 2015 vďaka spolufinancovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

Dominantnou prvého nadzemného podlažia ostala zrekonštruovaná sála s kapacitou 220 sediacich divákov, ktorá je vybavená kvalitnou javiskovou, osvetľovacou i ozvučovacou technikou. Minulosť v Robotníckom dome sa prepája s prítomnosťou a tak zostal v sále zachovaný typický robotnícky znak – kosák a kladivo i zreštaurované drevené obrazy z roku 1957.

Okrem sály je na tomto podlaží situovaný aj foyer so sociálnymi zariadeniami, šatňami a priestor pre občerstvenie.

Na druhom nadzemnom podlaží  sa nachádza priestor slúžiaci pre rôzne expozície, digitálnu prezentáciu histórie a súčasnosti mesta i sieň slávy so zázemím pre účinkujúcich, ktorá je využívaná na konferencie či workshopy. Priestory Robotníckeho domu sú vybavené prezentačnými zariadeniami a interaktívnymi informačnými panelmi.

Tretie nadzemné podlažie slúži pre administratívu, príručný archív a stálu expozíciu „Svet bábok s Dušou“ z dielne známej bábkarskej rodiny Dušovcov – Pogorielovcov.

Do objektu je citlivo zasadený presklený výťah pre imobilných občanov.

Robotnícky dom je v súčasnosti využívaný predovšetkým na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, kultúrno-osvetových činností, záujmových umeleckých činností či kultúrno-vzdelávacích aktivít. Od roku 2020 sa na kultúrne podujatia využíva aj nádvorie s kapacitou 120 miest.