Robotnícky dom je kultúrne centrum Mesta Banská Bystrica. Je živým centrom kultúry a organizátorom rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, priestorom kultúrno-osvetovej činnosti, záujmových umeleckých a vzdelávacích aktivít. Je sídlom výkonnej produkčnej zložky Oddelenia kultúry Mesta Banská Bystrica. Tá priamo aj v spolupráci, zabezpečuje viac ako 200 podujatí ročne nielen v priestoroch Robotníckeho domu viac

Najnovšie podujatia

Prenájom priestorov


Reprezentatívne priestory vhodné na usporadúvanie rôznych druhov podujatí

Kalendár
podujatí

Mesačný kalendár podujatí nie len v Robotníckom dome

Banskobystrické kultúrne leto

Program Banskobystrického kultúrneho leta

BBKL Kultúrne centrum Robotnícky dom

BBKL bulletin

Naši partneri