Medzinárodný deň žien v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb v Banskej Bystrici